Menu WCAG
A
A
A
A

Aktualności

30/04/2024

Zawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Gminy w Laszkach

Z A W I A D O M I E N I E

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW

 

że w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Laszki, odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki
z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

15/04/2024

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów"

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informuje o trwającym naborze zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów". Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 5 maja 2024 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub pod linkiem https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/.

"Bitwa Regionów" to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

08/04/2024

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o obowiązku złożenia wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych dla producentów ziemniaków

08/04/2024

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 18 do 26 kwietnia 2024 r. wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Uodparnianie lisów wolno żyjących prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta – wydająca specyficzny zapach – zawiera w środku aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. Szczepienie obejmie w całości teren województwa podkarpackiego.

03/04/2024
brak

Dotacja na budowę i rozbudowę kanalizacji w Wysocku i Laszkach

Gmina Laszki otrzymała dotację ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wartość dofinansowania wynosi 8 159 836 zł i zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Wysocku, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Laszkach oraz montaż instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w Laszkach. Całkowita wartość projektu wynosi 10 778 592,15 zł.

Po zakończeniu realizacji tego zadania Gmina Laszki zostanie skanalizowana niemal w całości (98%).

27/03/2024

Podpisanie umowy o realizację projektu RaP STEAM

W dniu 21 marca 2024 r. w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w obecności Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pani Anny Huk oraz Pani Dyrektor PZPW Krystyny Wróblewskiej Wójt Gminy Laszki Stanisław Gonciarz podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, w tym z Gminy Laszki, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Projekt RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego ma na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu nauczania w klasach 4 -8, przygotowując uczniów do wyzwań XXI wieku. Poprzez naukę programowania i budowania robotów, dzieci rozwijają umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz współpracy zespołowej, które są niezbędne w dzisiejszym świecie.