Menu WCAG
A
A
A
A

GOPS

brak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach

23/06/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrebnioną jednostką organizacyjną Gminy Laszki, realizujacą zadania w zakresie pomocy społecznej i swiadczeń rodzinnych.

Cele działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach:

  1. realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
  2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
  3. zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
brak

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

23/06/2024

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Laszki na lata 2015-2020: Pobierz [1,59MB]

brak

Wnioski do pobrania

23/06/2024

Obowiązujące wzory wniosków można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  1. Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.
  2. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
  3. Zasiłek rodzinny - formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.
  4. Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
brak

Informacje

23/06/2024
  • [292KB]Świadczenia rodzicielskie
  • [190KB]Świadczenia rodzinne - zasada „złotówka za złotówkę”
  • [439KB]Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD