Menu WCAG
A
A
A
A

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach

Kierownik:
Artur Woś
tel.: 502-281-604
Główny Księgowy:
Joanna Dziadowicz
Inspektor do spraw rozliczeń:
Przemysław Kuta
tel.: 790-790-494
Konserwator:
Jan Grela
tel.: 512-436-497
Konserwator:
Bogusław Bawoł
tel.: 512-305-004
Konserwator:
Grzegorz Bawoł
tel.: 508-197-372
Konserwator:
Robert Mikutra
Kontakt:
37-543 Laszki 36
tel.(16) 628 50 16
tel.(16) 628 50 46 w. 104
tel. (awarie) 502 281 604

Celem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach jest realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludność oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zadania te obejmują w szczególności:

 1. produkcję, uzdatnianie i dystrybucję wody,
 2. odbiór, oczyszczanie i utylizację ścieków,
 3. eksploatację i konserwację urządzeń wodno ś kanalizacyjnych,
 4. oplombowanie i montaż wodomierzy oraz innych urządzeń pomiarowych,
 5. świadczenie usług w zakresie indywidualnego odbioru i unieszkodliwiania odpadów płynnych.

W eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach znajdują się następujące obiekty:

 1. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Bukowinie,
 2. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Charytanach,
 3. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Wietlinie,
 4. Oczyszczalnia ścieków w Bukowinie,
 5. Oczyszczalnia ścieków w Laszkach,
 6. Oczyszczalnia ścieków w Tuchli,
 7. Oczyszczalnia ścieków w Wietlinie Trzecim,
 8. Oczyszczalnia ścieków w Wietlinie Osadzie - wraz z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną.