Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  204156 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9670 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8954 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7494 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7659 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8934 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8856 
GMINA Sołectwa 6248 
GMINA Planowanie przestrzenne 4601 
GMINA Oferty inwestycyjne 4590 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 375 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4638 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3405 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3558 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3131 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4601 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3649 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3382 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4080 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3482 
PRAWO LOKALNE Statut 4710 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4073 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4928 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4634 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4034 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3992 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4094 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4440 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3682 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3512 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3580 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3182 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2646 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1806 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 841 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5235 
PRAWO LOKALNE Podatki 4817 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4130 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4248 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5092 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4273 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3235 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2578 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2782 
GOSPODARKA Aktualności 4674 
GOSPODARKA Adresy 3887 
GOSPODARKA Turystyka 3843 
GOSPODARKA Ekologia 4037 
GOSPODARKA Agroturystyka 4082 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5223 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5031 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3946 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3887 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4494 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4728 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4316 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4847 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3860 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3670 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4013 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3687 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3758 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4467 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 60485 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 400 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3793 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3664 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3619 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3804 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3553 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3600 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11488 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 13259 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8600 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10662 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2534 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - umowa na czas zastępstwa 346 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach 122 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2558 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2264 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2260 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1938 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1790 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1554 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4717 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3253 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 818 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 742 
  Ilość odwiedzin: 204156