Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  20063 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9181 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8515 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7074 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7197 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8430 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8315 
GMINA Sołectwa 5644 
GMINA Planowanie przestrzenne 4351 
GMINA Oferty inwestycyjne 4350 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 128 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4247 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3100 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3238 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2846 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4151 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3298 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3043 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3672 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3165 
PRAWO LOKALNE Statut 4486 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3783 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4627 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4323 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3770 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3761 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3832 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4123 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3436 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3239 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3270 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2928 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2319 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1461 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 336 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4972 
PRAWO LOKALNE Podatki 4511 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3854 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3988 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4733 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3962 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2978 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2325 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2510 
GOSPODARKA Aktualności 4391 
GOSPODARKA Adresy 3616 
GOSPODARKA Turystyka 3614 
GOSPODARKA Ekologia 3779 
GOSPODARKA Agroturystyka 3820 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4826 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4706 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3615 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3575 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4128 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4366 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3940 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4465 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3520 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3340 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3683 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3352 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3429 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4066 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 57416 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 168 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3550 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3402 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3375 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3574 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3321 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3338 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11057 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12660 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8199 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10115 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2075 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 1323 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko główengo księgowego jednostek budżetowych - umowa na czas zastępstwa 509 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2345 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2042 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2044 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1695 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1568 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1312 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4406 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2619 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 509 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Ilość odwiedzin: 20063