Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  2287 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 10490 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9686 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8182 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8400 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 9757 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 9692 
GMINA Sołectwa 7020 
GMINA Planowanie przestrzenne 5142 
GMINA Oferty inwestycyjne 5126 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 881 
GMINA Koordynator ds. dostępności 91 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5288 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3969 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4197 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3666 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 5454 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4262 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3949 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4706 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4129 
PRAWO LOKALNE Statut 5185 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4602 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 71 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5461 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5192 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4530 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4488 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4606 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4985 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4205 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 4028 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4135 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3651 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3210 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2374 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1442 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 493 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4607 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4721 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5661 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4795 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3747 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 3034 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3231 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5801 
PRAWO LOKALNE Podatki 5312 
GOSPODARKA Aktualności 5197 
GOSPODARKA Adresy 4412 
GOSPODARKA Turystyka 4326 
GOSPODARKA Ekologia 4536 
GOSPODARKA Agroturystyka 4580 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5963 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5689 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4545 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4470 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5145 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5399 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4956 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 5538 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 4532 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4298 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4639 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4296 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4364 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5187 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 66476 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 858 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4244 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4143 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4093 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4269 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4013 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4075 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 12374 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 14385 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9321 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 11605 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds podatków i opłat lokalnych 1642 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds kultury i sportu 1252 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - stanowisko ds. rozliczeń i finansów 692 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 253 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2980 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2691 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2714 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 2354 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 2198 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1970 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5195 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3807 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1279 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1186 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1371 
  Ilość odwiedzin: 2287