Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  940660 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 12676 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 11637 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 9999 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 10315 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 11919 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 11860 
GMINA Sołectwa 9049 
GMINA Planowanie przestrzenne 6491 
GMINA Oferty inwestycyjne 6475 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 2224 
GMINA Koordynator ds. dostępności 1350 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6919 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 5496 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 5906 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 4995 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 7659 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 5756 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 5483 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 6560 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 5721 
PRAWO LOKALNE Statut 6442 
PRAWO LOKALNE Regulamin 5924 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 1344 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 7060 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 6532 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 6014 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 5817 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 6026 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 6328 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 5650 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5332 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 5560 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5105 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 4635 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 3740 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 2913 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 2174 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 1184 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 132 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 7178 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 6020 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6018 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 5870 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 5010 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 4328 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 4426 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 7442 
PRAWO LOKALNE Podatki 6694 
GOSPODARKA Aktualności 6432 
GOSPODARKA Adresy 5672 
GOSPODARKA Turystyka 5550 
GOSPODARKA Ekologia 5744 
GOSPODARKA Agroturystyka 5853 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 7650 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 6197 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 5995 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 6913 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 7086 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 6686 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 7365 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 6218 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 5813 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 6397 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 5850 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 6047 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 6896 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 82429 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2123 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 5487 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5356 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5233 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5471 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 5205 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5239 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 14760 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 17223 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 11150 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 14043 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miękiszu Nowym 28 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzenicy 27 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 1509 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 4098 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6385 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 5187 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2463 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2343 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 2573 
  Ilość odwiedzin: 940660