Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  101121 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 11170 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 10276 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8730 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 9014 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 10393 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 10381 
GMINA Sołectwa 7743 
GMINA Planowanie przestrzenne 5536 
GMINA Oferty inwestycyjne 5533 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 1291 
GMINA Koordynator ds. dostępności 457 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5782 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 4420 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4690 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 4051 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 6213 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4679 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 4397 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 5193 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4619 
PRAWO LOKALNE Statut 5554 
PRAWO LOKALNE Regulamin 5002 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 428 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5928 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5616 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4930 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4849 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4977 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5396 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4615 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 4407 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4628 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 4097 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3610 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2787 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1930 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 1106 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4976 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 5081 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 6124 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5166 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 4122 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 3396 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3572 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 6318 
PRAWO LOKALNE Podatki 5761 
GOSPODARKA Aktualności 5572 
GOSPODARKA Adresy 4773 
GOSPODARKA Turystyka 4695 
GOSPODARKA Ekologia 4880 
GOSPODARKA Agroturystyka 4965 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 6492 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 6177 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 5016 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4882 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5673 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5930 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 5444 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 6056 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 5031 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4740 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 5168 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4781 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4862 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5733 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 71878 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1211 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4602 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4486 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4433 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4639 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4359 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4408 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 13020 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 15313 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9816 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 12299 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds podatków i opłat lokalnych 3993 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds kultury i sportu 3430 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - stanowisko ds. rozliczeń i finansów 2776 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 617 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 3292 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5518 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 4236 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1600 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1512 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1738 
  Ilość odwiedzin: 101121