Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  244591 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9767 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9031 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7570 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7772 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 9056 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8952 
GMINA Sołectwa 6334 
GMINA Planowanie przestrzenne 4661 
GMINA Oferty inwestycyjne 4649 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 429 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4711 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3465 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3630 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3185 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4701 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3725 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3450 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4153 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3532 
PRAWO LOKALNE Statut 4754 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4127 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4994 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4706 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4097 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4051 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4152 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4523 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3749 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3583 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3650 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3234 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2707 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1870 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 913 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4176 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4296 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5146 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4347 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3296 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2627 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2828 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5309 
PRAWO LOKALNE Podatki 4868 
GOSPODARKA Aktualności 4753 
GOSPODARKA Adresy 3966 
GOSPODARKA Turystyka 3900 
GOSPODARKA Ekologia 4103 
GOSPODARKA Agroturystyka 4136 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 5303 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5103 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4015 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3963 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4562 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4821 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4386 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4932 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3937 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3741 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4090 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3755 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3822 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4556 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 61215 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 459 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3849 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3727 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3677 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3861 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3608 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3659 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11572 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 13372 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8688 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10754 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2638 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - umowa na czas zastępstwa 454 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach 336 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2599 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2303 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2309 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1981 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1829 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1596 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4766 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3322 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 878 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 791 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP 71 
  Ilość odwiedzin: 244591