Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  18153 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 10789 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 9962 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 8411 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8675 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 10032 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 9967 
GMINA Sołectwa 7392 
GMINA Planowanie przestrzenne 5323 
GMINA Oferty inwestycyjne 5290 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 1047 
GMINA Koordynator ds. dostępności 249 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5509 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 4171 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4409 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 3833 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 5812 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 4441 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 4149 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 4913 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 4335 
PRAWO LOKALNE Statut 5329 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4773 
PRAWO LOKALNE STATUTY SOŁECTW 208 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 5654 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 5393 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4701 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4647 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4742 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5163 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 4388 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 4203 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4332 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3837 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3382 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 2558 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1652 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 753 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 4761 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4871 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 5864 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4961 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3904 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 3182 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 3374 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 6017 
PRAWO LOKALNE Podatki 5518 
GOSPODARKA Aktualności 5356 
GOSPODARKA Adresy 4567 
GOSPODARKA Turystyka 4484 
GOSPODARKA Ekologia 4681 
GOSPODARKA Agroturystyka 4726 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 6227 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 5924 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 4746 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 4650 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 5395 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 5623 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 5149 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 5776 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 4764 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 4492 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 4870 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 4519 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 4580 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 5431 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 69234 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 997 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 4401 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4284 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 4241 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4424 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4175 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4218 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 12646 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 14820 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 9541 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 11956 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds podatków i opłat lokalnych 3502 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Laszki - stanowisko ds kultury i sportu 2939 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - stanowisko ds. rozliczeń i finansów 2360 
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE Zbiorcza informacja o petycjach 405 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 3121 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2822 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2837 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 2491 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 2332 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 2105 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5340 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 3995 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1424 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 1325 
WYBORY 2020 Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. 1533 
  Ilość odwiedzin: 18153