Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  93734 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9347 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8686 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 7228 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7380 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8640 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8473 
GMINA Sołectwa 5792 
GMINA Planowanie przestrzenne 4455 
GMINA Oferty inwestycyjne 4449 
GMINA RAPORT O STANIE GMINY 216 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4389 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 3220 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3352 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2940 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 4340 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3440 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 3173 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3838 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3282 
PRAWO LOKALNE Statut 4573 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3885 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4756 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4469 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3891 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3856 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3933 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4245 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3526 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3341 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3385 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 3016 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2462 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1605 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 491 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5070 
PRAWO LOKALNE Podatki 4618 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3960 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 4093 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4895 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4084 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 3078 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2421 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2608 
GOSPODARKA Aktualności 4491 
GOSPODARKA Adresy 3729 
GOSPODARKA Turystyka 3696 
GOSPODARKA Ekologia 3883 
GOSPODARKA Agroturystyka 3926 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4985 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4828 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3732 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3693 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4262 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4496 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 4071 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4600 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3637 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3462 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3805 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3475 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3543 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 4209 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 59772 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 260 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3641 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3495 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3463 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3662 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3401 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3432 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 11228 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12879 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8379 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 10341 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 2237 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 1494 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko główengo księgowego jednostek budżetowych - umowa na czas zastępstwa 673 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2428 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2127 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2130 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1790 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1654 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1399 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4546 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2754 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 664 
WYBORY 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 581 
  Ilość odwiedzin: 93734