Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  37903 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 8899 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8217 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 6844 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 6865 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8060 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 7993 
GMINA Sołectwa 5424 
GMINA Planowanie przestrzenne 4160 
GMINA Oferty inwestycyjne 4167 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3924 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2853 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2983 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2640 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 3850 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3024 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 2784 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3364 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 2912 
PRAWO LOKALNE Statut 4317 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3589 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4417 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4075 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3560 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3573 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3632 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 3879 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3236 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3007 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3026 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2717 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2023 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1192 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 67 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4767 
PRAWO LOKALNE Podatki 4279 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3671 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3787 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4479 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3753 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2801 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2150 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2326 
GOSPODARKA Aktualności 4197 
GOSPODARKA Adresy 3426 
GOSPODARKA Turystyka 3442 
GOSPODARKA Ekologia 3595 
GOSPODARKA Agroturystyka 3621 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4575 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4467 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3405 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3363 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 3914 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4151 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3706 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4237 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3306 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3134 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3465 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3147 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3220 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 3806 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Konkursy Ofert 53163 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2006 org poz 2867 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2007 org poz 2892 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2008 org poz 2500 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2009 org poz 7973 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2010 org poz 3354 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3392 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3258 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3221 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3413 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3162 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3182 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 10588 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12107 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 7852 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 9625 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 1680 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 960 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2176 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1876 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 1879 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1500 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1407 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1146 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4176 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2168 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 110 
  Ilość odwiedzin: 37903