Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  36976 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 9014 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 8331 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 6932 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7012 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 8198 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 8147 
GMINA Sołectwa 5500 
GMINA Planowanie przestrzenne 4237 
GMINA Oferty inwestycyjne 4239 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4071 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2962 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3098 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2731 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 3988 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 3142 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 2898 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3496 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 3031 
PRAWO LOKALNE Statut 4388 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3673 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4503 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4182 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3649 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3655 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3717 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 3988 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3321 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3096 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 3126 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2807 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 2122 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 1283 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 167 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4857 
PRAWO LOKALNE Podatki 4366 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3742 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3870 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4574 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3843 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2869 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2223 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2409 
GOSPODARKA Aktualności 4279 
GOSPODARKA Adresy 3505 
GOSPODARKA Turystyka 3520 
GOSPODARKA Ekologia 3676 
GOSPODARKA Agroturystyka 3706 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4679 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4572 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3498 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3449 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 4002 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 4238 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3796 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4333 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3396 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 3225 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3560 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 3229 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3310 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 3916 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Wspieranie sportu 55021 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 63 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3449 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3307 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3275 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3472 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3219 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3235 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 10857 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 12411 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 8033 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 9885 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 1833 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 1116 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zaproszenie do składania ofert na stanowisko główengo księgowego jednostek budżetowych - umowa na czas zastępstwa 158 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2246 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1947 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 1951 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1591 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1478 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 1216 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4285 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 2505 
WYBORY 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 401 
  Ilość odwiedzin: 36976