Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  200759 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 8582 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 7924 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 6591 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy 24 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 6515 
WŁADZE i BUDŻET Protokoły 7725 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 7709 
GMINA Sołectwa 5206 
GMINA Planowanie przestrzenne 4009 
GMINA Oferty inwestycyjne 4021 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3681 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 2693 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2814 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 2486 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Laszkach 3576 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Korzenicy 2836 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 2570 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 3112 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wietlinie 2724 
PRAWO LOKALNE Statut 4172 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3438 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 4241 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 3830 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 3355 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 3409 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 3445 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 3642 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 3071 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 2819 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 2797 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 2532 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 1788 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 831 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4592 
PRAWO LOKALNE Podatki 4062 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju 3502 
PRAWO LOKALNE Plan Rozw. Lokaln. 3588 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 4277 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3566 
PRAWO LOKALNE LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LASZKI 2661 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 2014 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 2198 
GOSPODARKA Aktualności 4032 
GOSPODARKA Adresy 3283 
GOSPODARKA Turystyka 3307 
GOSPODARKA Ekologia 3437 
GOSPODARKA Agroturystyka 3443 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ewidencja ludności 4353 
ZAŁATWIANIE SPRAW Urząd Stanu Cywilnego 4280 
ZAŁATWIANIE SPRAW Działalność gospodarcza 3213 
ZAŁATWIANIE SPRAW Sprzedaż napojów alkoholowych 3191 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka nieruchomościami 3724 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podatki 3938 
ZAŁATWIANIE SPRAW Ochrona środowiska 3514 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zagospodarowanie przestrzenne 4045 
ZAŁATWIANIE SPRAW Podział nieruchomości 3130 
ZAŁATWIANIE SPRAW Komunikacja 2968 
ZAŁATWIANIE SPRAW Drogi gminne 3280 
ZAŁATWIANIE SPRAW Zwierzęta domowe 2972 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka wodna 3044 
ZAŁATWIANIE SPRAW Gospodarka komunalna 3583 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM Konkursy Ofert 50029 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2006 org poz 2746 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2007 org poz 2745 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2008 org poz 2359 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2009 org poz 7852 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 2010 org poz 3223 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3264 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3117 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 3098 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3261 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3039 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 3050 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownictwo Urzędu 10263 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne 11771 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Rada Gminy 7478 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 9338 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Laszkach 1366 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Nabór na stanowisko ds inwestycji i remontów 182 
POLITYKA JAKOŚCI KODEKS ETYCZNY 2048 
WYBORY 2015 WYBORY Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1752 
WYBORY 2015 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 1763 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 13 1345 
WYBORY 2017 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Laszki w okręgu wyborczym nr 7 i nr 11 1273 
WYBORY 2017 WYBORY PRZEDTERMINOWE SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI WIETLIN 986 
WYBORY 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3964 
WYBORY 2018 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2018 1589 
  Ilość odwiedzin: 200759