Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-I-04: Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-I-04

UGODY W SPRAWIE ZMIAN STANU WODY NA GRUNCIE
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Stanisław Gonciarz – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenami
I piętro, pokój nr 15, tel. (016) 628 50 46 wew. 115
Sposób załatwienia sprawy Decyzja zatwierdzająca ugodę właścicieli gruntów ustalającą zmianę stanu wody na gruncie
Wymagane dokumenty
  • Wniosek zawierający informację na temat warunków zawartej ugody, oraz numery ewidencyjne działek, których ugoda dotyczy
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy W ciągu 30 dni
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą
Podstawa prawna
  • art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Stanisław Gonciarz
 
  Ilość odwiedzin: 1558482