Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-I-03: Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-I-03

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UREGULOWANIA STANU WODY NA GRUNCIE
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Stanisław Gonciarz – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenami
I piętro, pokój nr 15, tel. (016) 628 50 46 wew. 115
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji nakazującej przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Wymagane dokumenty
  • Wniosek zawierający informacje: kto i w jaki sposób spowodował zmianę stanu wody na gruncie numery ewidencyjne działek, na których nastąpiła zmiana, opis szkód jakie zmiana ta spowodowała
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy W ciągu 30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą
Podstawa prawna
  • art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Stanisław Gonciarz
 
  Ilość odwiedzin: 2045278