Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-I-02: Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-I-02

CZASOWE ODEBRANIE WŁAŚCICIELOWI ZWIERZĘCIA, KTÓRE JEST OKRUTNIE TRAKTOWANE LUB ZANIEDBYWANE
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Stanisław Gonciarz – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenami
I piętro, pokój nr 15, tel. (016) 628 50 46 wew. 115
Sposób załatwienia sprawy Postępowanie wyjaśniające
Wydanie decyzji
Wymagane dokumenty
  • W/w decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy W trybie natychmiastowym
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Zwierzę czasowo odebrane właścicielowi może być przekazane schronisku dla zwierząt, państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne , ogrodowi zoologicznemu , innej osobie prawnej lub fizycznej
Podstawa prawna
  • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Stanisław Gonciarz
 
  Ilość odwiedzin: 1558390