Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-13: Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-13

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie zaświadczenia dot. wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Wymagane dokumenty Wypełniony druk: "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej meldującej się osoby).
Do wglądu:
  • paszport
  • karta pobytu
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy W dniu zgłoszenia się do urzędu
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Inne informacje Czynność wymeldowania dokonywana jest osobiście.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje je przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1841600