Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-02: Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-02

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KRADZIEŻY, ZAGUBIENIU, ZNISZCZENIU DOWODU OSOBISTEGO
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
Wymagane dokumenty
  • Osobiste stawiennictwo osoby, która utraciła dowód osobisty. W przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych - odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd.
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy
  • W dniu zgłoszenia się do urzędu
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Osoba, która utraciła dowód osobisty powinna wystąpić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia o wyrobienie nowego dowodu osobistego.
W razie znalezienia własnego lub cudzego dowodu osobistego należy niezwłocznie powiadomić najbliższy organ gminy.
W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby która utraciła dowód osobisty z powodu choroby niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa okazanego na piśmie.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydawanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1841649