Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   AG-I-02: Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Laszki
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr AG-I-02

ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY LASZKI
Komórka odpowiedzialna REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Janusz Kozioł – Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego
II piętro, pokój nr 23, tel. (016) 628 50 46 wew. 121
Sposób załatwienia sprawy Zmiana zezwolenia
Wymagane dokumenty
  • wniosek o zmianę zezwolenia
  • dokumenty potwierdzające dane, które uległy zmianie
Opłaty
  • 5,00 zł – skarbowa od podania
  • 0,50 zł – skarbowa od każdego załącznika
  • opłata za zmianę zezwolenia – 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia wniesiona do kasy Urzędu Gminy Laszki
Czas załatwienia sprawy 30 dni
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Zmianę zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób na terenie powiatu wydaje Starosta Jarosławski, a na terenie województwa- Urząd Marszałkowski.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Janusz Kozioł
 
  Ilość odwiedzin: 1558424