Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   AG-I-01: Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Laszki
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr AG-I-01

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY LASZKI
Komórka odpowiedzialna REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Janusz Kozioł – Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego
II piętro, pokój nr 23, tel. (016) 628 50 46 wew. 121
Sposób załatwienia sprawy Wydanie zezwolenia
Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie zezwolenia
 • kserokopia licencji
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
Opłaty
 1. Wniosek – 5 zł + załączniki po 0,50 zł - opłata w znaczkach skarbowych
 2. Podjecie decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub zmiany zezwolenia na linie komunikacyjne na długości do 100 km. poprzedzone jest analizą sytuacji rynkowej. Opłata za czynności związane z opracowaniem analizy wynosi 3.50 zł. za każde 1000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł. za daną linię komunikacyjna / § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczonych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego przewozu osób / Dz. U. Nr 232, poz. 2331/,
 3. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy zależy od okresu ważności zezwolenia:
  • do 1 roku - 100 zł.
  • do 2 lat - 150 zł.
  • do 3 lat - 200 zł.
  • do 4 lat - 250 zł.
  • do 5 lat - 300 zł.
 4. Za zmianę zezwolenia opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia
 5. Za wydanie wypisu z zezwolenia , dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia / § 10, 12, 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu koncesji zawodowych / Dz. U. Nr 82, poz. 759/
Czas załatwienia sprawy 30 dni
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Janusz Kozioł
 
  Ilość odwiedzin: 1558481