Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-IV-04: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laszki
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-IV-04

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASZKI
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Jolanta Szumilak – Inspektor
II piętro, pokój nr 22, tel. (016) 628 50 46 wew. 120
Sposób załatwienia sprawy Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Laszki
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek strony
  2. Kserokopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką
  3. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu dostępnego wzoru
Opłaty za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł (opłata przy składaniu wniosku )
Opłata skarbowa uiszczana w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Nr 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019 (przy składaniu wniosku)
Czas załatwienia sprawy Tryb ustawowy przewiduje wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Inne informacje Urząd Gminy Laszki posiada ważne studium dla terenu całej gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laszki nie jest aktem prawa miejscowego.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm)
  3. Uchwała Nr XXII/147/05 Rady Gminy Laszki z dnia 25 luty 2005 r. w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laszki
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Jolanta Szumilak
 
  Ilość odwiedzin: 1836590