Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   Fn.P-III-01: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr Fn.P-III-01

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM
Komórka odpowiedzialna REFERAT FINANSOWY - DZIAŁ PODATKÓW
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Lucyna Pazyniak - Inspektor
I piętro, pokój 11, tel. 16 628 50 46 wew. 111
Sposób załatwienia sprawy
  • Przyjęcie wniosku o zwrot akcyzy
  • Wydanie decyzji
  • Wypłata w kasie UG lub na konto.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • Faktury VAT - udokumentowanie zakupu oleju napędowego.
  • Odpis (KRS) - w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Opłaty Brak
Czas załatwienia sprawy
  • Ustawowo - złożenie wniosku :I etap od 1.02 do 28.02, II etap: od 1.08 do 31.08
  • Wydanie decyzji 30 dni od złożenia wniosku
  • Wypłata: I etap od 1-30 kwietnia, II etap od 1-31 października
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Decyzje wydaje się na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu organu podatkowego.
Podstawa prawna Art. 104 ? ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst.jedn.Dz.U.z 200 r.Nr 98,poz.1071,ze zm.)oraz art.3 ust.1 i ust.2,art.4,art.5.1 i ust.3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52.poz.379)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1558573