Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   Fn.P-II-02: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr Fn.P-II-02

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
Komórka odpowiedzialna REFERAT FINANSOWY - DZIAŁ PODATKÓW
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Krystyna Kobyłko - Inspektor
I piętro, pokój 11, tel. 16 628 50 46 wew. 111
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  • Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Opłaty Opłata skarbowa 21 zł.
Czas załatwienia sprawy Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia jednak w większości przypadków zaświadczenie wydawane jest od ręki przy zgłoszeniu.
Tryb odwoławczy W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki.
Formularze do pobrania
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Inne informacje Zaświadczenie wydaje się na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu organu podatkowego.
Podstawa prawna
  • Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-23Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1558402