Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   Fn.P-I-03: Ulgi w spłacie podatków z tytułu ulgi inwestycyjnej
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr Fn.P-I-03

ULGI W SPŁACIE PODATKÓW Z TYTUŁU ULGI INWESTYCYJNEJ
Komórka odpowiedzialna REFERAT FINANSOWY - DZIAŁ PODATKÓW
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Justyna Goryl - Inspektor
I piętro, pokój 11, tel. 16 628 50 46 wew. 111
Sposób załatwienia sprawy Decyzja w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zastosowanie ulgi z tytułu:
    1. Budowy budynku inwentarskiego,
    2. Zakup i instalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
    3. Urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
  • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Termin ustawowy przewiduje w ciągu miesiąca na wydanie decyzji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Dokumentem potwierdzającym zakup są np. faktury zakupu,
Podstawa prawna
  • Art. 13 i 13 d ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Dz. U. Nr 52, poz.268 ze zmianami/
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1558527