Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   Fn.P-I-02: Ulgi w spłacie podatków - umorzenia
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr Fn.P-I-02

ULGI W SPŁACIE PODATKÓW - UMORZENIA
Komórka odpowiedzialna REFERAT FINANSOWY - DZIAŁ PODATKÓW
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Justyna Goryl - Inspektor
I piętro, pokój 11, tel. 16 628 50 46 wew. 111
Sposób załatwienia sprawy
  • Decyzja w sprawie umorzenia/odmowie/ zaległego podatku
  • Decyzja o odroczenie, rozłożenie na raty podatku
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie zaległego podatku
  • Dokumenty potwierdzające osłabienie zdolności płatniczej
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Termin ustawowy przewiduje w ciągu miesiąca na wydanie decyzji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Dokumentami potwierdzającymi osłabienie zdolności płatniczej są: faktury, zaświadczenia, potwierdzenia właściwych organów.
Podstawa prawna
  • Art. 67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1558585