Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-II-03: Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-II-03

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCY
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Kamila Trojnar (Inspektor)
I piętro pok. Nr 8 tel. (16) 628 50 46 wew. 108
Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
Wymagane dokumenty
 • Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego zawierający następujące elementy:
  • imię, nazwisko wnioskodawcy
  • adres wnioskodawcy
  • nr i położenie lokalu
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Załatwienie sprawy następuje w ciągu trzech miesięcy - w przypadku kontynuacji sprzedaży lokali w budynku,
Załatwienie sprawy następuje w ciągu sześciu miesięcy - w przypadku sprzedaży pierwszego lokalu w budynku.
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku oświadczenia woli
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje Prawo wykupu lokalu mieszkalnego na własność przysługuje głównemu najemcy lokalu. Cenę nabycia ustala się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do ceny zostają doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Podstawa prawna
 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
 • art. 2 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1558395