Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-I-03: Pisemne potwierdzenie danych o przedsiębiorcach zawartych w ewidencji działalności gospodarczej
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-I-03

PISEMNE POTWIERDZENIE DANYCH O PRZEDSIĘBIORCACH ZAWARTYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Komórka odpowiedzialna REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Halwa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych
I piętro, pok. nr 6 tel. (016) 628 50 29
Sposób załatwienia sprawy Wydanie pisemnego potwierdzenia danych o przedsiębiorcach zawartych w ewidencji działalności gospodarczej
Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek zainteresowanego (sporządzony samodzielnie) ze wskazaniem interesu prawnego, oraz zakresem danych o udzielenie których ubiega się wnioskujący
Opłaty Opłata skarbowa wynosi:
  • za wydanie zaświadczenie 17,00 zł
(opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy, I piętro, pok. nr 10 lub na konto urzędu 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019)
Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje
Podstawa prawna
  • art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1841743