Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Korzenica ? Karapyty - Grenda wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
 

 

 

Laszki, dnia 09 lutego 2022 r.

RGR.V.271.6.2022

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Wójt Gminy Laszki zaprasza do wyceny i składania ofert na realizację zadania: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Korzenica ? Karapyty - Grenda  wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1.     Opracowanie dokumentacji technicznej

2.     Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii

3.     Uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego

4.     Roboty budowlane

5.     Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

6.     Udział w odbiorze.

Zaleca się by przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji w terenie celem dokładnego oszacowania wartości oferty.

 

Termin wykonania:  - 23 września 2021 r.

 

Termin składania ofert: 24 lutego 2022 r., godz. 10:00 ? miejsce: Urząd Gminy Laszki: pokój 13 (sekretariat)

 

 

                                                                                                             Z poważaniem, 

                                                                                                          Stanisław Gonciarz

                                                                                    Wójt Gminy Laszki

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Data publikacji   2022-02-09Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Mirosław Jakimowicz
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1440123