Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku
 
POJEMNIK LUB WOREK W KOLORZE CZARNYM

RODZAJ ODPADÓW:

Zmieszane odpady komunalne

WRZUCAMY:

wszystkie odpady, których nie można wysegregować ze strumienia odpadów komunalnych

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
20 stycznia
17 lutego
17 marca
7 kwietnia
21 kwietnia
5 maja
19 maja
2 czerwca
14 czerwca
30 czerwca
14 lipca
28 lipca
11 sierpnia
25 sierpnia
8 września
22 września
6 października
20 października
17 listopada
15 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
27 stycznia
24 lutego
24 marca
14 kwietnia
28 kwietnia
12 maja
26 maja
9 czerwca
23 czerwca
7 lipca
21 lipca
4 sierpnia
18 sierpnia
1 września
15 września
29 września
13 października
27 października
24 listopada
22 grudnia
Laszki
Wysocko
27 stycznia
24 lutego
24 marca
14 kwietnia
28 kwietnia
12 maja
26 maja
9 czerwca
23 czerwca
7 lipca
21 lipca
4 sierpnia
18 sierpnia
1 września
15 września
29 września
13 października
27 października
24 listopada
22 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE ŻÓŁTYM

RODZAJ ODPADÓW:

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal

WRZUCAMY:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, styropian opakowaniowy np. ze sprzętu AGD, kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
20 stycznia
17 lutego
17 marca
21 kwietnia
19 maja
14 czerwca
14 lipca
11 sierpnia
22 września
20 października
17 listopada
15 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
27 stycznia
24 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia
Laszki
Wysocko
27 stycznia
24 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE NIEBIESKIM

RODZAJ ODPADÓW:

Makulatura

WRZUCAMY:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowny, torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
20 stycznia
17 lutego
17 marca
21 kwietnia
19 maja
14 czerwca
14 lipca
11 sierpnia
22 września
20 października
17 listopada
15 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
27 stycznia
24 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia
Laszki
Wysocko
27 stycznia
24 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE ZIELONYM

RODZAJ ODPADÓW:

Szkło kolorowe, szkło bezbarwne

WRZUCAMY:

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych, zbrojonych, samochodowych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
20 stycznia
17 lutego
17 marca
21 kwietnia
19 maja
14 czerwca
14 lipca
11 sierpnia
22 września
20 października
17 listopada
15 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
27 stycznia
24 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia
Laszki
Wysocko
27 stycznia
24 lutego
24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE BRĄZOWYM

RODZAJ ODPADÓW:

Odpady biodegradowalne i odpady zielone

WRZUCAMY:

odpady ogrodowe tj. liście, kwiaty, skoszoną trawę, drobne gałązki /pocięte do 50 cm długości lub powiązane w wiązki/; odpady kuchenne z gospodarstw domowych tj. resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki z warzyw i owoców, zepsute warzywa i owoce, zawartość konserw warzywno-owocowych (kukurydza, groszek, itp., owoce z puszki), fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów

NIE WRZUCAMY:

kości, mięsa, padliny, resztek żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, wędliny, sery), resztek jedzenia w płynie (np. zup, mleka, jogurtów), zepsutej żywność, olejów jadalnych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, odchodów zwierząt, popiołu

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
27 stycznia
24 lutego
24 marca
14 kwietnia
28 kwietnia
12 maja
26 maja
9 czerwca
23 czerwca
7 lipca
21 lipca
4 sierpnia
18 sierpnia
1 września
15 września
29 września
13 października
27 października
24 listopada
22 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
27 stycznia
24 lutego
24 marca
14 kwietnia
28 kwietnia
12 maja
26 maja
9 czerwca
23 czerwca
7 lipca
21 lipca
4 sierpnia
18 sierpnia
1 września
15 września
29 września
13 października
27 października
24 listopada
22 grudnia
Laszki
Wysocko
27 stycznia
24 lutego
24 marca
14 kwietnia
28 kwietnia
12 maja
26 maja
9 czerwca
23 czerwca
7 lipca
21 lipca
4 sierpnia
18 sierpnia
1 września
15 września
29 września
13 października
27 października
24 listopada
22 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY KOMPLETNY SPRZĘT RTV/AGD, OPONY /z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t/

RODZAJ ODPADÓW:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE - to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE muszą być opróżnione z zawartości i pozbawione elementów szklanych. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, mikrofalówki, radioodbiorniki, komputery, odkurzacze, kalkulatory, lampki - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych tzn. pozbawionych elementów metalowych, kabli, cewek itp.
OPONY - pochodzące wyłącznie z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 Mg, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
31 stycznia
29 sierpnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
1 lutego
30 sierpnia
Laszki
Wysocko
2 lutego
31 sierpnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy


POJEMNIKI/PEŁNE ZAWIĄZANE WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00

POJEMNIKI /WORKI/ NIE WYSTAWIONE ORAZ POJEMNIKI /WORKI/ DO KTÓRYCH NIE BĘDZIE DOJAZDU, NIE BĘDĄ OPRÓŻNIONE /ODEBRANE/ W DANYM DNIU LECZ W NASTĘPNYM PRZEWIDZIANYM W HARMONOGRAMIE TERMINIE.

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE ZGŁASZANIE NIETERMINOWEGO LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA USŁUGI DO GODZ. 14:00 NASTĘPNEGO DNIA PO PLANOWANYM TERMINIE ODBIORU POD NR TEL. 16 621 63 87 e-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl REKLAMACJE ZGŁOSZONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

ZAWARTOŚĆ WORKÓW I POJEMNIKÓW JEST WYRYWKOWO SPRAWDZANA PODCZAS ODBIORU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI ZAWARTOŚCI WORKA Z JEGO PRZEZNACZENIEM BĘDZIE ON OZNACZONY NAKLEJKĄ OSTRZEGAWCZĄ "ZŁA SEGEGACJA"I ODEBRANY W KOLEJNYM PRZEWIDZIANYM W HARMONOGRAMIE TERMINIE WYWOZU JAKO ODPAD KOMUNALNY ZMIESZANY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POJEMNIKU OBECNOŚCI ODPADÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU POJEMNIK ZOSTANIE OZNACZONY NAKLEJKĄ NIEDOSTATECZNA SEGREGACJA. O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI PGKIM NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE URZĄD GMINY.

ODPADY PRZYJMOWANE W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są wyłącznie następujące odpady: zużyty kompletny sprzęt RTV/AGD, odpady wielkogabarytowe, opakowania z tworzy sztucznych, szkło opakowaniowe, makulatura, opakowania wielomateriałowe, opony pochodzące wyłącznie z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne - pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, klejów, środki ochrony roślin /opakowania po substancjach niebezpiecznych, powinny znajdować się w szczelnych, niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania/, odpady budowlane tj. gruz betonowy, ceglany z rozbiórek i remontów, wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców /niezanieczyszczony innymi odpadami/

UISZCZONA W GMINIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA ODPADÓW TAKICH JAK: styropian ociepleniowy, wełna mineralna, papa, materiały zawierające azbest, smoła, płyty eternitowe, stolarka okienna i drzwiowa, szkło zbrojone, szyby samochodowe, części z demontażu pojazdów samochodowych, odpady poprodukcyjne, odpady z działalności rolniczej, opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.


PODDAJ SIĘ PROEKOLOGICZEJ RUTYNIE. ZMIEŃ STYL ŻYCIA. WCIELAJ ZASADY 3 R - REDUCE, REUSE, RECYCLE - OGRANICZ, UŻYJ PONOWNIE, ODZYSKAJ

1. OGRANICZ - BĄDŹ ODPOWIEDZALNYM KONSUMENTEM, REDUKUJĄC ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE I CHRONISZ ŚRODOWISKO - unikaj kupowania zbędnych rzeczy, zabierz na zakupy własną torbę, nie kupuj jednorazowych reklamówek, sztućców, talerzy, kubków, wybieraj produkty nieposiadające zbędnych opakowań, które generują niepotrzebne odpady, wybieraj wyroby wielokrotnego użytku, o dłuższym okresie trwałości

2. UŻYJ PONOWIENIE - WYKAŻ SIĘ KREATYWNOŚCIĄ - nadawaj produktom drugie życie, powtórnie używaj opakowań, wybieraj produkty w opakowaniach zwrotnych, oddaj nieużywane ubrania potrzebującym, wymieniaj się książkami, płytami, organizuj wystawki rzeczy których nie potrzebujesz a które mogą komuś jeszcze posłużyć, drukuj dwustronnie, kupuj owoce i warzywa bez opakowań i plastikowych worków, promuj upcycling/ przetwarzaj produkty które utraciły już swoją pierwotną funkcję w przedmioty o często wyższej wartości, nowym zastosowaniu i nowej jakości np. z palety zrób skrzynkę na narzędzie, donicę na kwiaty itp.

3. ODZYSKAJ - pamiętaj, że większość odpadów można przetworzyć i ponownie wykorzystać dzięki właściwej segregacji /zasady powyżej/, kompostuj odpady organiczne

 
  Data publikacji   2021-12-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2045226