Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nr pozycji   0
  Nazwa pozycji   Ograniczenia w ruchu na drogach gminnych
 

Z A W I A D O M I E N I E

 

W związku z wystąpieniem roztopów, powodujących znaczące osłabienie nośności korpusu drogowego oraz zwiększenie jego podatności na odkształcenia i uszkodzenia pod wpływem ciężkiego ruchu samochodowego, przeciwdziałając niszczeniu dróg przez ich użytkowników    ( art.20 pkt.12 Ustawy o Drogach publicznych tj.Dz.U.2020 poz.470 ze zm.) jako zarządca dróg gminnych w miejscowości Laszki a w szczególności drogi :

1.      Korzenica -Bobrówka  nr 111583R 

2.      Laszki - Polska droga  nr 111548R

3.       Laszki - Ruska droga  nr  111547R

4.       Laszki- Studnie  nr 111546R

5.       Laszki - Podstaw -Ogrody  nr 111592R

6.       Laszki- Bobrówka ( Pańska )  nr  111592R

oraz  drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  Laszki - SKR ( dz. nr 3031 )

zarządzam ograniczenie tonażu tj. zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6t w ciągu w/w dróg  dla wszystkich użytkowników drogi.

 

Ograniczenie tonażu wprowadza się na okres od 3 marca 2021 r. do odwołania.

Ograniczenie tonażu nie dotyczy pojazdów:
-  rolników

W uzasadnianych przypadkach tj. zagrożenia życia i zdrowia, zaistnienia ważnego interesu prywatnego lub publicznego, Wójt Gminy Laszki  zdecyduje o zastosowaniu odstępstwa od powyższego zakazu.

                                

 

 

Laszki , dnia 3.03.2021                                                                          Wójt Gminy Laszki

                                                                                                                Stanisław Gonciarz

 
  Data publikacji   2021-03-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1439964