Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku
 
POJEMNIK LUB WOREK W KOLORZE CZARNYM

RODZAJ ODPADÓW:

Zmieszane odpady komunalne

WRZUCAMY:

wszystkie odpady, których nie można wysegregować ze strumienia odpadów komunalnych

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
21 stycznia
18 lutego
18 marca
8 kwietnia
22 kwietnia
6 maja
20 maja
4 czerwca
17 czerwca
1 lipca
15 lipca
29 lipca
12 sierpnia
26 sierpnia
9 września
23 września
7 października
21 października
4 listopada
2 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
28 stycznia
25 lutego
25 marca
15 kwietnia
29 kwietnia
13 maja
27 maja
10 czerwca
24 czerwca
8 lipca
22 lipca
5 sierpnia
19 sierpnia
2 września
16 września
30 września
14 października
28 października
18 listopada
9 grudnia
Laszki
Wysocko
28 stycznia
25 lutego
25 marca
15 kwietnia
29 kwietnia
13 maja
27 maja
10 czerwca
24 czerwca
8 lipca
22 lipca
5 sierpnia
19 sierpnia
2 września
16 września
30 września
14 października
28 października
18 listopada
9 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE ŻÓŁTYM

RODZAJ ODPADÓW:

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal

WRZUCAMY:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, styropian opakowaniowy np. ze sprzętu AGD, kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
21 stycznia
18 lutego
18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
15 lipca
12 sierpnia
9 września
7 października
4 listopada
2 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia
27 maja
24 czerwca
22 lipca
19 sierpnia
16 września
14 października
18 listopada
9 grudnia
Laszki
Wysocko
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia
27 maja
24 czerwca
22 lipca
19 sierpnia
16 września
14 października
18 listopada
9 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE NIEBIESKIM

RODZAJ ODPADÓW:

Makulatura

WRZUCAMY:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych ,tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
21 stycznia
18 lutego
18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
15 lipca
12 sierpnia
9 września
7 października
4 listopada
2 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia
27 maja
24 czerwca
22 lipca
19 sierpnia
16 września
14 października
18 listopada
9 grudnia
Laszki
Wysocko
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia
27 maja
24 czerwca
22 lipca
19 sierpnia
16 września
14 października
18 listopada
9 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE ZIELONYM

RODZAJ ODPADÓW:

Szkło kolorowe, szkło bezbarwne

WRZUCAMY:

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego zniczy, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych, zbrojonych, samochodowych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
21 stycznia
18 lutego
18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
15 lipca
12 sierpnia
9 września
7 października
4 listopada
2 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia
27 maja
24 czerwca
22 lipca
19 sierpnia
16 września
14 października
18 listopada
9 grudnia
Laszki
Wysocko
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia
27 maja
24 czerwca
22 lipca
19 sierpnia
16 września
14 października
18 listopada
9 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
WOREK W KOLORZE BRĄZOWYM

RODZAJ ODPADÓW:

Odpady biodegradowalne i odpady zielone

WRZUCAMY:

drobne pocięte do 50 cm długości i związane gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszoną trawę; owoce, warzywa, obierki, fusy, skorupki jajek itp.

NIE WRZUCAMY:

kości zwierząt; mięsa i padliny zwierząt, olejów jadalnych; drewna impregnowanego; płyt wiórowych i MDF, odchodów zwierząt; popiołu

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
21 stycznia
18 lutego
18 marca
8 kwietnia
22 kwietnia
6 maja
20 maja
4 czerwca
17 czerwca
1 lipca
15 lipca
29 lipca
12 sierpnia
26 sierpnia
9 września
23 września
7 października
21 października
4 listopada
2 grudnia
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
28 stycznia
25 lutego
25 marca
15 kwietnia
29 kwietnia
13 maja
27 maja
10 czerwca
24 czerwca
8 lipca
22 lipca
5 sierpnia
19 sierpnia
2 września
16 września
30 września
14 października
28 października
18 listopada
9 grudnia
Laszki
Wysocko
28 stycznia
25 lutego
25 marca
15 kwietnia
29 kwietnia
13 maja
27 maja
10 czerwca
24 czerwca
8 lipca
22 lipca
5 sierpnia
19 sierpnia
2 września
16 września
30 września
14 października
28 października
18 listopada
9 grudnia
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY KOMPLETNY SPRZĘT RTV/AGD, OPONY /z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t/

RODZAJ ODPADÓW:

Odpady wielkogabarytowe, zużyty przęt rtv/agd, odpady niebezpieczne, opony, drobne odpady remontowe

TERMIN WYWOZUMIEJSCOWOŚĆ
25 stycznia
26 lipca
Bobrówka
Charytany
Czerniawka
Miękisz Nowy
Tuchla
Wietlin Osada
Wietlin Trzeci
26 stycznia
27 lipca
Laszki
Wysocko
27 stycznia
29 lipca
Bukowina
Korzenica
Miękisz Stary
Wietlin
Wietlin Pierwszy


Prosimy o wystawienie w/w odpadów do godz. 6:00 w dniu wywozu

WAŻNE: Pojemniki nie wystawione oraz pojemniki, do których nie będzie dojazdu, nie będą opróżnione w danym dniu lecz w następnym przewidzianym w harmonogramie terminie

Butelki plastikowe i kartony należy zgnieść

INNE ODPADY ODBIERANE SPRZED POSESJI I /LUB/ ZBIERANE W PSZOK SPOSÓB SELEKTYWNY:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE - to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięcej, zabawki dużych rozmiarów
ODPADY WIELKOGABARYTOWE muszą być opróżnione z zawartości i pozbawione elementów szklanych

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - pralki, lodówki, zamrażarki ,telewizory, mikrofalówki radioodbiorniki, komputery, odkurzacze, kalkulatory, lampki - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych tzn. pozbawionych elementów metalowych, kabli, cewek itp.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMUALTORY

PRZETERMINOWANE LEKI

OPONY - pochodzące wyłącznie z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

ODPADY NIEBEZPIECZNE: pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, m.in. opakowania po farbach, tuszach, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, powinny znajdować się w szczelnych, niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania

ODPADY BUDOWLANE tj. gruz betonowy, ceglany z rozbiórek i remontów, wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców /niezanieczyszczony innymi odpadami/ wg ustalonych limitów. Większe ilości tego rodzaju odpadu oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej /powstające przy budowie domu, wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, demontażu instalacji, ocieplaniu budynków itp./nie są objęte system zorganizowanym przez Gminę, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności

UISZCZONA W GMINIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA ODPADÓW TAKICH JAK: styropian ociepleniowy, wełna mineralna, papa, materiały zawierające azbest, smoła, płyty eternitowe, stolarka okienna i drzwiowa, szkło zbrojone, szyby samochodowe, części z demontażu pojazdów samochodowych, odpady poprodukcyjne, odpady z działalności rolniczej, opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego

PAMIETAJ ZANIM WRZUCISZ ODPADY DO WORKA LUB POJEMNIKA:

- USUŃ RESZTKI ZAWARTOŚCI
- ZGNIEĆ OPAKOWANIE /PLASTIKOWE, PAPIEROWE, WIELOMATERIAŁOWE, METALOWE/
- NIE TŁUCZ OPAKOWAŃ SZKLANYCH - ZDEJMIJ ZAKRETKI, KORKI

 
  Data publikacji   2021-01-05


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 676994