Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne
 

 Laszki, dnia 24.12.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                Niniejszym informuję, iż w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Laszki z/s 37-543 Laszki 36 zgodnie z procedurą P/7/1 Zakup Usług, Towarów i Robót Budowlanych na: "Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne" złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium ceny

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław

100 pkt

100 pkt

 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 15,
37-500 Jarosław
.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 215 704,50 zł (brutto), a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-12-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20136