Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne
 

 Laszki, dnia 21.12.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na: "Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne".

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

 

Gmina Laszki przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne".

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

221 000,00 zł

 

 

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka Akcyjna,
ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław

215 704,50 zł

 

 

                                              

Stanisław Gonciarz

WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-12-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20059