Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty - Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki
 

 Laszki, dnia 2018-12-27

RGR.I.271.2.24.2018                                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Laszki z/s 37-543 Laszki 36 postępowaniu RGR.I.271.2.24.2018 zgodnie z procedurą P/7/1 Zakup Usług, Towarów i Robót Budowlanych na: "Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki" złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium ceny

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Budowlane "ENERGO-BUD" Bogdan Świder, ul. Piłsudskiego 35, 37-555 Sośnica

99 pkt

99 pkt

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTROBUD-INSTAL" Zdzisław Głowacki, 37-543 Laszki 43

100 pkt

100 pkt

 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTROBUD-INSTAL" Zdzisław Głowacki, 37-543 Laszki 43.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 44 146,32 zł (brutto), a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Umowa zawarta zostanie w terminie do dnia 31.12.2018 r.

 

Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-12-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14928