Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół i ze szkół na terenie Gminy Laszki w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wraz z zapewnieniem opieki nad uczniami podczas dowozu.

Dowożenie i odwożenie uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół.

Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla uczniów uczęszczających do szkół:

- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach,

- Szkoła Podstawowa w Korzenicy,

- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym,

- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie

 
  Data publikacji   2018-12-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14915