Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019
 

RGR IV.271.1.2018                                                                                                  

Laszki, dnia 03.12.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019"

                                     

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Laszki, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019".

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

490 000,00 zł

 

 

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Kara umowna

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

639 900,00 zł

2000,00 zł za każdy dzień zwłoki

 

                                              

                                      Stanisław Gonciarz

Wójt Gminy Laszki

 
  Data publikacji   2018-12-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 65751