Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wietlin Trzeci
 

 Laszki, dnia 22.11.2018 r.

RGR.I.271.2.20.2018                                                                              

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Laszki z/s 37-543 Laszki 36 postępowaniu RGR.I.271.2.20.2018 zgodnie z procedurą P/7/1 Zakup Usług, Towarów i Robót Budowlanych na: "Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wietlin Trzeci" złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium ceny

Kryterium gwarancji

Łączna punktacja

1

Usługi Melioracyjne Handel Detaliczny
Piotr Sadurski, ul. Starosanowa 5,
37-500 Jarosław

90 pkt

4 pkt

94 pkt

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek
Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A,
37-560 Pruchnik

83 pkt

10 pkt

93 pkt

 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - Usługi Melioracyjne Handel Detaliczny Piotr Sadurski, ul. Starosanowa 5, 37-500 Jarosław.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 19 307,25 (brutto), przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych czynników, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (94) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-11-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14921