Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Laszki-Charytany
 

 Laszki, dnia 2018-11-09

RGR.I.271.2.19.2018                                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Laszki z/s 37-543 Laszki 36 postępowaniu RGR.I.271.2.19.2018 zgodnie z procedurą P/7/1 Zakup Usług, Towarów i Robót Budowlanych na: "Remont drogi gminnej nr 111594R Laszki-Charytany w km. 0+600-1+500" złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium ceny

Kryterium gwarancji

Łączna punktacja

1

Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak, ul. Hubala 10,
37-700 Przemyśl

65 pkt

6 pkt

71 pkt

2

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne "SWOBODA" Sp.
z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

63 pkt

4 pkt

67 pkt

3

Budosprzęt Kraków Sp. z o.o.
al. Kijowska 24/85, 30-079 Kraków

90 pkt

6 pkt

96 pkt

 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - Budosprzęt Kraków Sp. z o.o., al. Kijowska 24/85, 30-079 Kraków.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 86 038,50 (brutto), przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych czynników, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (96) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

WÓJT GMINY LASZKI
Stanisław Gonciarz

 
  Data publikacji   2018-11-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20167