Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Laszki-Charytany
 

RGR I.271.2.19.2018                                                                                             

Laszki, dnia 08.11.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na: "Remont drogi gminnej nr 111594R Laszki - Charytany w km. 0+600-1+500".

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

 

Gmina Laszki przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Remont drogi gminnej
nr 111594R Laszki - Charytany w km. 0+600-1+500"
.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

122 304,00 zł

 

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak, ul. Hubala 10,
37-700 Przemyśl

119 076,30 zł

36 miesięcy

2

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne "SWOBODA" Sp. z o.o.
Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

121 954,50 zł

24 miesiące

3

Budosprzęt Kraków Sp. z o.o.
al. Kijowska 24/85, 30-079 Kraków

86 038,50 zł

36 miesięcy

 

 

                                               Stanisław Gonciarz

WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-11-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20046