Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi Wietlin-Potok
 

 Laszki, dnia 08.11.2018 r.


RGR I.271.2.18.2018   

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na: "Remont drogi Wietlin - Potok dz. nr ewid. 784 w km. 0+135-0+500".                   

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

 

Gmina Laszki przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Remont drogi Wietlin - Potok dz. nr ewid. 784 w km. 0+135-0+500".

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

141 696,00 zł

 

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak, ul. Hubala 10,
37-700 Przemyśl

144 402,00 zł

36 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

153 012,00 zł

60 miesięcy

3

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne "SWOBODA" Sp. z o.o.
Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

122 606,40 zł

24 miesiące

 

                                               Stanisław Gonciarz

WÓJT GMINY LASZKI
 
  Data publikacji   2018-11-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20106