Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   0
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l
 

Laszki, dnia 05.11.2018 r.         

SOS.III.271.1.4.2018

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Laszki, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę lekkiego samochodu  ratownictwa  technicznego z  funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l ".

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

296 900,00 zł

 Ofertę złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna

Ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec

296 850,00 zł

 

 

Stanisław Gonciarz

Wójt Gminy Laszki

 
  Data publikacji   2018-11-05


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20150