Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy
 

RGR I.271.1.3.2018                                                                                                 

Laszki, dnia 29.10.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy"

                                     

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Laszki, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy".

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

835 000,00 zł

 

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

514 668,52 zł

 

                                              

                                      Stanisław Gonciarz

Wójt Gminy Laszki

 
  Data publikacji   2018-10-29


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14920