Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi Wietlin-Potok
 

RGR I 271.2.18.2018                                                           

 Laszki, dnia 2018-10-25                

 

 

 

                                                                                             Szanowni Państwo

                                                                          wg rozdzielnika

 

 

 

                    Zwracam się z prośbą o wycenę i przedstawienie oferty na wykonanie:

Remont drogi Wietlin-Potok dz. nr ewid. 784 w km. 0+135-0+500, w zakresie:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną

- wykonania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej   

- wyrównanie poboczy tłuczniem

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót.

 

Okres realizacji zamówienia do 20.12.2018 r.

 

W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Laszki (Tel. 16 6285046 wew. 121) oraz przedłożyć ofertę do dnia 8 listopada 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki .

 

 

 

 

                                                                                     Stanisław Gonciarz

                                          Wójt Gminy Laszki

 
  Data publikacji   2018-10-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14917