Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Unieważnienie postępowania Remont drogi gminnej Laszki-Charytany
 

RGR I 271.2.17.2018                                                

Laszki, dnia 2018-10-25

                                                                          

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

     Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z procedurą P/7/1 - zakup towarów usług i robót budowlanych na Remont drogi gminnej nr 111594R Laszki-Charytany w km. 0+600-1+500.

         Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. Równocześnie informuję, iż Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zadania. 

 

 

 

Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-10-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14914