Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada
 

                                                                                               Laszki, dnia 28.08.2018 r.

RGR I.271.2.11.2018

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na: "Przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada w km. 1+500-1+800".

                                     

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

 

Gmina Laszki, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Przebudowę drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada w km. 1+500-1+800".

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

94 100,00 zł

 

Ofertę złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Usługi Transportowe Piotr Jedynak
Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

117 022,20 zł

60 miesięcy

2

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

93 849,00 zł

24 miesiące

 

 

                                               Stanisław Gonciarz

WÓJT GMINY LASZKI

 

                                                                                    

 

 
  Data publikacji   2018-08-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14916