Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Korzenica-Karapyty
 

                                                            Laszki, dnia 2018-07-25

 RGR I 271.2.9.2018

 

 

                                                                                             Szanowni Państwo

                                                                          wg rozdzielnika

 

 

 

                    Zwracam się z prośbą o wycenę i przedstawienie oferty na wykonanie: Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty, w zakresie:

- wyrównanie nawierzchni tłuczniem

- wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną

- wykonania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej   

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót.

 

Okres realizacji zamówienia do 28.09.2018 r.

 

W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Laszki (Tel. 16 6285046 wew. 121) oraz przedłożyć ofertę do dnia 3 sierpnia
2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki.

 
  Data publikacji   2018-07-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20079