Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty
 

Laszki, dnia 09.07.2018 r.

Gmina Laszki

37-543 Laszki 36

(Oznaczenie Zamawiającego)

                                                                          

 

WG. Rozdzielnika

Znak sprawy:       RGR I 271.2.6.2018

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy:                Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

     Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z procedurą P/7/1  - zakup towarów usług i robót budowlanych.

            Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 60 000,00 zł. Zamawiający na dzień rozstrzygnięcia postępowania nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. Równocześnie uprzejmie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do składania ofert oraz za przygotowanie i złożenie oferty. Informuję, iż Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zadania. 

 

 

 

Stanisław Gonciarz

 

Wójt Gminy Laszki

 
  Data publikacji   2018-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20070