Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert -Przebudowa drogi gminnej Korzenica -Karapyty
 

RGR I.271.2.6.2018                                                                                                  Laszki, dnia 09.07.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Na: "Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty"

                                     

INFORMACJA
z otwarcia ofert

 

Gmina Laszki, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty"

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

60 000,00 zł

Ofertę złożyli:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne "SWOBODA" Sp. z o.o.
Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

79 950,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna , 39-200 Dębica , ul. Drogowców 1

89 006,74 zł.

3.

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

100 860,00 zł.

 

                                              

                                                                                     Stanisław Gonciarz

 

                                                                                            Wójt Gminy Laszki   

 
  Data publikacji   2018-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14933