Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły w km 0+000-0+980
 

RGR I.271.1.2.2018                                                                      Laszki, dnia 07.06.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 111552R Laszki-Kozły w km 0+000-0+980"

                                     

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Laszki, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 111552R Laszki-Kozły w km 0+000-0+980".

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

380 000,00 zł

 

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Kwalifikacje zawodowe

Okres gwarancji

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

448 535,33 zł

5 pracowników

60 miesięcy

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

424 823,55 zł

30 pracowników

60 miesięcy

3

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp.z o.o., Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

345 150,18 zł

5 pracowników

60 miesięcy

4

Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

383 489,33 zł

5 pracowników

60 miesięcy

 

                                              

                                      Stanisław Gonciarz

Wójt Gminy Laszki

 
  Data publikacji   2018-06-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14930