Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOCKU
 

Laszki, dnia 30 marca 2018 r.

RGR.V.7013.9.2018

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Wójt Gminy Laszki zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Wysocku"

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.    Roboty ogólnobudowlane

- wymiana stolarki okiennej w istniejących wnękach na I piętrze oraz piwnicy wraz
z wykonaniem szpaletu

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

- częściowa impregnacja więźby dachowej środkami grzybobójczymi ? 2-krotnie

- czyszczenie dachu budynku wraz z oczyszczeniem uchwytów

- malowanie dachu (warstwa przeciwrdzewna + warstwa podkładowa + warstwa nawierzchniowa)

- czyszczenie daszków małych (nad wejściem i kotłownią) ? warstwy jak wyżej

- malowanie daszków małych (nad wejściem i kotłownią) ? warstwy jak wyżej

- wykonanie obróbek blacharskich kominów i szczytu z blachy płaskiej powlekanej

- uzupełnienie ubytków tynku na ścianach, szpaletach, przy skrzynce gazowej, daszku nad wejściem (faktura baranek)

- demontaż rur spustowych

- montaż obejm rur spustowych

- demontaż rynien

- wykonanie pasa podrynnowego z blachy

- montaż deski czołowej wraz z okuciem

- montaż rynien

- prostowanie, malowanie i uzupełnienie braków rur spustowych wraz z wylewką oraz ich ponowny montaż

- wykonanie podbitki dachowej na stelażu drewnianym

- odgrzybianie, mycie i gruntowanie ścian zewnętrznych

- wymiana uchwytów instalacji odgromowej na ścianach budynku

- malowanie ścian zewnętrznych farbami silikatowymi (dwukrotnie)

- skucie płyty odbojowej betonowej

- skucie cokołu

- docieplenie cokołu styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

- wykonanie kapinosu na cokole z blachy płaskiej

- wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej gr 4 cm wraz z obrzeżami

- skucie schodów betonowych oraz wykonanie nowych z kostki brukowej na podsypce

- malowanie skrzynki elektrycznej i gazowej, barierek z tyłu budynku, drzwi kotłowni (dwustronnie)

- przesunięcie skrzynki gazowej na ścianie

- wymiana rur gazowych na nowe (na zewnątrz budynku)

 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Zaleca się by przed złożeniem oferty Oferent dokonał wizji w terenie celem dokładnego oszacowania wartości oferty.

Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót

- oświadczenie wykonawcy na formularzu załączonym do zapytania ofertowego

- wypełniony formularz ofertowy załączony do zapytania ofertowego

 

Termin wykonania:  - 31 lipca 2018 r.

 

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 ? miejsce: Urząd Gminy Laszki: pokój 13 (sekretariat)

 

 

 

                                     

                                                                                        Z poważaniem,

        

                                                                                     Stanisław Gonciarz
                                                                                      Wójt Gminy Laszki

                                                                                    

 
  Data publikacji   2018-03-30



Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200800