Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla
 

 

Laszki, dnia 28.12.2017 r.

 

RGR.I.271.1.9.2017

(oznaczenie Zamawiającego)

                                                       

                                                        Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr RGR.I.271.1.9.2017

w trybie przetargu nieograniczonego

    (nr postępowania)                                (tryb udzielenia zamówienia)

na         Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla.

                                         (przedmiot zamówienia)

 

 

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

       Gmina Laszki,

działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia

     (oznaczenie Zamawiającego)

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla.

 

                                                         (przedmiot zamówienia)

prowadzonego w trybie                   przetargu nieograniczonego

                                                        (tryb postępowania)

 

  1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

     3 000 000,00 zł;

  2) ofertę złożyli:
 

 

 

 

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto [ZŁ]

Okres gwarancji

Kwalifikacje zawodowe

1

 

SANITEX Sp. z o.o. , 37-204 Tryńcza 120

2 829 000,00 zł

60 miesięcy

 

1-10 lat

25 pracowników

2

 

GEO Sp. z o.o. 37-550 Radymno ul. Złota Góra 19a

3 143 914,12 zł

60 miesięcy

 

1-10 lat

5 pracowników

 

3.

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie-Nadzór- Wykonawstwo Stanisław Falkowski , 37-500 Jarosław ul. Wilsona 6

3 248 303,95 zł

60 miesięcy

 

1-10 lat

5 pracowników

 

 

 

 

                                       WÓJT GMINY LASZKI Stanisław Gonciarz

                                                     ( ? )

                                         ............................

(podpis kierownika Zamawiającego)

 
  Data publikacji   2017-12-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200790