Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert - Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki
 

RGR I 271.2.26.17                                                            Laszki, dnia 2017-12-04

 

 

 

Szanowni Państwo

wg  rozdzielnika

 

 

Zwracam się z prośba o wycenę i przedstawienie oferty na wykonanie: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki, odtwarzanie zniszczonych w wyniku zużycia, kolizji i zdarzeń losowych elementów oświetlenia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

-      konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki:

       631  szt. opraw oświetleniowych,

-  odtworzenie zniszczonych w wyniku zużycia, kolizji i zdarzeń losowych elementów oświetlenia (opraw oświetleniowych, wysięgników skrzynek sterująco-pomiarowych oświetleniem, słupów stalowych, słupów żelbetowych, kabli oświetleniowych, przewodów sterujących w liniach napowietrznych oświetlenia).

Okres realizacji zamówienia:        1 stycznia 2018 r. ? 31 grudnia 2018 r.

W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania, ofertę proszę przedłożyć do dnia 14 grudnia 2017 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki .

 
  Data publikacji   2017-12-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200798