Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert na Dostawe energii dla Gminy Laszki
 

RGR I.271.1.7.2017                                                                                                   Laszki, dnia 20.11.2017 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Na: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego"

                                     

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Laszki, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego"

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

230 000,00 zł

Ofertę złożyli:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

WM MALTA SP. Z O.O.
ul. Budowlanych 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza

211 163,32 zł

2

NOVUM Spółka Akcyjna
u. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

217 449,12 zł

3

PGE Obrót SA ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

225 895,65 zł

4

ENERGA ? OBRÓT S.A.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

226 484,94 zł

 

                                              

                                                                                     WÓJT GMINY LASZKI

                                                                                      Stanisław Gonciarz    

 
  Data publikacji   2017-11-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200796