Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Przebudowa kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Bobrówce
 

Wójt Gminy Laszki zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania "Przebudowa kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Bobrówce".

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

  1. Roboty demontażowe kotłowni

  2. Roboty montażowe kotłowni

  3. Instalacja gazowa

  4. Roboty budowlane

 

 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia.

Termin wykonania:  - 30 listopada 2017 r.

 

Kompletna oferta powinna zawierać formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy oraz kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót.

 

Termin składania ofert: 13 listopada 2017 r., godz. 12:00, miejsce: Urząd Gminy Laszki: pokój 13 (sekretariat)

 
  Data publikacji   2017-10-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200767