Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie wyników przetargu na Termomodernizację świetlicy w m. Tuchla
 

Laszki, dnia 2017-08-25

Gmina Laszki

37-543 Laszki 36

 (nazwa i adres Zamawiającego)

Usługi Budowlane Wod.-Kan, Gaz i CO.

 Józef Wojciechowski S.C.  Łazy 12

37-550 Radymno

 (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Laszki  z siedzibą w 

37-543 Laszki 36  w postępowaniu   RGR I 271-1-5-17 zgodnie z przetargiem nieograniczonym na : " Termomodernizację budynku świetlicy w miejscowości  Korzenica" złożone zostały następujące oferty :

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium punktacja

(cena)

 

Kryterium punktacja

(Okres gwarancji)

 

 

Kryterium punktacja

( klasyfikacja zawodowa )

 

 

Punktacja Łącznie

1.

Zakład Instalacyjny Wod -Kan C.O. i Gaz Zdzisław Sopel, 37-630 Oleszyce oś. Św. Jana 5

58

35

 

 

5

 

 

98

2..

Usługi Budowlane Wod.-Kan, Gaz i CO.Józef Wojciechowski S.C.  Łazy 12, 37-550 Radymno

 

60

35

 

 

5

 

 

100

 

 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę  ? Usługi Budowlane Wod.-Kan, Gaz i CO.Józef Wojciechowski S.C.  Łazy 12,

37-550 Radymno

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym,  iż oferta niniejszego

Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj.  269 951,69 zł. ( brutto ) , przedstawiała

najkorzystniejszy  bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu

niniejszego zamówienia  publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą

liczbę punktów  ( 100  )  w  wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez

Zamawiającego na podstawie kryteriów  wskazanych w niniejszym postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Umowa  zawarta zostanie w terminie do dnia 5.09. 2017  r. po doręczeniu wymaganych dokumentów.

 

 

                                                                                           Stanisław Gonciarz

                                                                                           Wójt Gminy LaszkiOsoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200791