Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa drogi gminnej Laszki- Cmentarz
 

RGR I 271.2.12.2017                                                             Laszki, dnia 2017-05-30

 

 

 

                                                                                             Szanowni Państwo

                                                                          wg  rozdzielnika

 

 

                              Zwracam się z prośba o wycenę i przedstawienie oferty na wykonanie : Przebudowa drogi gminnej Laszki - Cmentarz  w zakresie : wykonania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem,  umocnienie poboczy . Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót

Okres realizacji zamówienia  do   15 lipca   2017 r.

W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania , proszę o kontakt z Urzędem Gminy Laszki  ( Tel. 16 6285046 ) , oraz  przedłożyć ofertę do dnia  14 czerwca  2017  r.  do godz. 10 00 w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki .

 
  Data publikacji   2017-05-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200787