Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   ogłoszenie wyników Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki
 

Laszki, dnia 2016-12-23

Gmina Laszki

37-543 Laszki 36

 (nazwa i adres Zamawiającego)

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Budowlane

 ENERGO - BUD Bogdan Świder

37-555 Sośnica ul. Piłsudskiego 35

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Laszki  z siedzibą w 

37-543 Laszki 36  w postępowaniu   RGR I 271-2-29-16 zgodnie z procedurą P/7/1  Zakup Usług Towarów i  Robót Budowlanych na : "Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki " złożone zostały następujące oferty :

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium punktacja

(cena)

 

Łączna punktacja

1.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Budowlane ENERGO - BUD Bogdan Świder 37-555 Sośnica ul. Piłsudskiego 35

 

100

 

 

100

 

 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę  ? Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Budowlane ENERGO - BUD Bogdan Świder 37-555 Sośnica ul. Piłsudskiego 35

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym,  iż oferta niniejszego

Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 3 815,46  zł. ( brutto ) , przedstawiała

najkorzystniejszy  bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu

niniejszego zamówienia  publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą

liczbę punktów  ( 100  )  w  wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez

Zamawiającego na podstawie kryteriów  wskazanych w niniejszym postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Umowa  zawarta zostanie w terminie do dnia 30.12. 2016   r.

 
  Data publikacji   2016-12-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200795