Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki.
 

Laszki, dnia 12.12.2016 r.

 

RGR.I.271.1.8.2016

(oznaczenie Zamawiającego)

                                                           Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr RRG.I.271.1.8.2016

w trybie przetargu nieograniczonego

    (nr postępowania)                                (tryb udzielenia zamówienia)

na         Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki.

                                         (przedmiot zamówienia)

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

       Gmina Laszki,

działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia

     (oznaczenie Zamawiającego)

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, 2164 ze zm. ), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki

                             

                                                         (przedmiot zamówienia)

prowadzonego w trybie                   przetargu nieograniczonego

                                                        (tryb postępowania)

 

  1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

      425 000,00 zł;

  2) ofertę złożyli:
 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Ochrona środowiska

 

1

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15

 

 

392 777,78 zł.( netto )

424 200,00 zł. ( brutto)

 

Euro 4  liczba 1

Euro 5  liczba 4

Euro 6  liczba 1

 

                                                      

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 425 000,00 złotych.

 

 

                                                   Stanisław Gonciarz

  

                                                     

    Wójt  Gminy   Laszki

 
  Data publikacji   2016-12-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200851