Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Konsultacje społeczne w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 r.
 

Urząd Gminy Laszki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Laszki w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 01 marca do 14 marca 2016 r.

 
Proponowane zmiany należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2016 roku na:

  • adres poczty elektronicznej kultura@laszki.eu,
  • numer faksu (16) 628-50-23,
  • adres: Urząd Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki.

 

 
  Data publikacji   2016-03-01



Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Halwa
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1437812